Suat Yılmaz

  Doğum yeri / tarihi : İstanbul / 1968 

  Öğrenim Durumu :

   Lisans : İTÜ Metalurji Müh. Böl.
   Lisans Üstü: Doktora (İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü)


  Mesleği : Metalurji-Seramik Yüksek Mühendisi

Adres: (iş) : İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Avcılar 34320 İstanbulAstronomi faaliyetleri ve Özgeçmiş: