UZAYDAN GELMİŞ OLMA OLASILIĞI BULUNAN

MİKROP KEŞFEDİLDİ

 

Uluslararası bir bilimadamı grubu atmosferin üst tabakalarında, kökeni dış uzay olan bir mikroorganizma keşfetti. Araştırmacılara göre; yerden 16 km yükseklikte bir bilimsel araştırma balonu tarafından bulunan bu yaşayan bakteri, atmosferin üst tabakalarına bir kuyrukluyıldız tarafından bırakılmış olabilir. Bu mikroorganizma dünyada bilinmeyen bir türe ait ama astrobiyologlara göre bu organizmanın dünya dışından olduğu kesinlik kazanıncaya kadar ayrıntıların saklı tutulması gerekir.

 

NASA’ nın Ames Araştırma Merkezi tarafından, kendilerine ait Astrobiyoloji internet   sayfasında yayınlanan rapora bilim dünyası haklı bir tepki gösterdi. NASA’ ya göre bu buluşu bilim çevreleri büyük kuşku ile karşılar. “Aerobiyologlar 16 km yüksekliğin Dünya kaynaklı yaşam için çok fazla olup olmadığını tartışmalıdırlar çünkü araştırmacılar bu organizmanın Dünya kaynaklı olma olasılığı da kabul ediyorlar”.

 

Bu buluş gösteriyor ki mikroorganizmalar milyonlarca yıl uyku durumunda kalabilirler, bu süre de gezegenler arası yolculuk yapmaları için yeterlidir.

 

Mikroorganizmaların balona yer yüzünden bulaştığını iddia eden otoritelere karşı araştırmacılar örnek toplama işinin çok sıkı kontroller altında gerçekleştirildiğini söylüyorlar. Aynı zamanda da bu bakterinin atmosferin üst stratosfer tabakalarına “itilmiş” olma olasılığının da bulunduğunu inkar etmiyorlar. Daha önce 11 km yükseklikte mantar sporlarının bulunuduğunu söylüyorlar. Buradaki gözlem ve buna ilişkin bilimsel veriler atmosferin bu yüksekliklerinde bulunan yaşayan bir bakterinin yer yüzü kaynaklı olduğunu gösterir.

 

Araştırmacılara göre atmosferin yukarısında ne bulunursa bulunsun otoriteler onun yer yüzü kaynaklı olduğunu söyleyeceklerdir. ”Bu 15 km’ de ciddi bir olasılıktır ama söz konusu olan 40 veya 85 km ise,unutun gitsin”

 

Araştırmaya imza atan Wikramasinge isimli araştırmacı ve meslektaşı Sir Fred Hoyle, internette bilinmeyen mikroorganizmaların atmosferin üst tabakalarında yüzdüğünü ileri süren hipoteze destek veren kanıtlar içeren bir rapor yayınladılar. Onlar 1999 yılındaki Leonid meteor yağmurunun spektral analizlerine bakarak bakterilere ait “ parmak izi” ni tespit ettiler. Bu parmak izini 83 km yükseklikten geçen ince uzay taşları kalıntılarında buldular. Wikramasinge’ ye göre bakteriler yüksek ısıdan çok ısınıyorlar ve onlara özgü olan bu spektral dalgaboyunda ışıma yapıyorlar.

 

Hoyle ile birlikte  Wikramasinge “Panspermia” teorisinin öncülüğünü yapıyor. Bu teori 4,5 milyar yıl önce hayatın Dünya gezegenine uzaydan geldiğini ileri sürüyor.

 

Wikramasinge ilkel hayat formlarının bu şekilde uzaydan geldiğine inanıyor: “ Eğer çok yükseklerde yer yüzüne ait olmayan mikroorganizmalar bulursak onların nereden geldiğine şaşmalıyız. Dünya atmosferine her gün meteorlardan ve kuyrukluyıldızlardan kaynaklanan 100 ton kadar organik atık yağıyor”.

 

Wikramasinge’ nin ilgisini bakterinin bileşimi değil, bulunduğu yükseklik çekmiş. ”Bu bakteri bilinen bir dünya bakterisinin yeni nesli gibi görünüyor”.

 

Erkan YÜCEL

AKAT