Güneş Sistemi Fotograf Çekimleri İçin Poz Tabloları
 

Düzenleyen: Hasan Gez


         Standart Poz formülü,

         t (saniye) = f ² / (A x B)

 f = f -oranı,
A = ISO (ASA) film hızı,
B = fotografı çekilen objenin göreceli parlaklık sabiti
1/2000 saniyenin altındaki poz süreleri "<< " işaretiyle, 300 saniyenin üzerindeki poz süreleri ">> " işaretiyle gösterilmektedir.

Daha emin sonuçlar için tabloda verilen değerlerin tercihan iki üzerinde ve altında değerleri de kullanın.

[Ay] [Ay Tutulması] [Güneş Tutulması]  [Mercury & Mars] [Venus][Jupiter] [Saturn]AY - İnce Hilal

B = 10
         f /       ISO          ISO           ISO          ISO          ISO
                 (ASA)       (ASA)       (ASA)       (ASA)       (ASA)
                   32             64           100           200          400
         2      1/60        1/125         1/250       1/500       1/1000
         2.8   1/30        1/60           1/125       1/250       1/500
         4      1/15        1/30           1/60         1/125       1/250
         5.6   1/8          1/15           1/30         1/60         1/125
         8      1/4          1/8             1/15         1/30         1/60
       11      1/2          1/4             1/8           1/15         1/30
       16      1             1/2             1/4           1/8           1/15
       22      3             1                1/2           1/4           1/8
       32      6             3                2              1/2           1/4
       45      15           6                4              2              1/2
       64      40           15              9              4              2
     100    130           50              30            11            5
     130    265           100            55            20            9
     160     >>            180            100           40            15
     200     >>            >>              180          70           30
     250     >>            >>              >>            130         50
     300     >>            >>              >>            210         80


 AY Kalın Hilal

B =20
      f /          ISO          ISO          ISO          ISO          ISO
                 (ASA)       (ASA)      (ASA)       (ASA)       (ASA)
                   32             64          100           200           400
      2          1/125      1/250       1/500        1/1000     1/2000
      2.8       1/60        1/125       1/250        1/500       1/1000
      4          1/30        1/60         1/125        1/250       1/500
      5.6       1/15        1/30         1/60          1/125       1/250
      8          1/8          1/15         1/30          1/60         1/125
    11          1/4          1/8           1/15          1/30         1/60
    16          1/2          1/4           1/8            1/15         1/30
    22          1             1/2           1/4            1/8           1/15
    32          3             1              1/2            1/4           1/8
    45          6             3              2               1/2           1/4
    64          15           6              4               2              1/2
 100           50           20            11             5              2
 130           100         40            20             9              4
 160           180         70            40             15            6
 200            >>          130          70             30            11
 250            >>          235          130           50            20
 300            >>           >>           210           80             30


AY - Şişkin ay (gibbous)

B = 80
      f /          ISO         ISO          ISO          ISO          ISO
                 (ASA)     (ASA)       (ASA)       (ASA)       (ASA)
                   32           64           100           200          400
      2        1/500     1/1000      1/2000         <<            <<
      2.8     1/250     1/500        1/1000      1/2000        <<
      4        1/125     1/250        1/500        1/1000    1/2000
      5.6     1/60       1/125        1/250        1/500      1/1000
      8        1/30       1/60          1/125        1/250      1/500
    11        1/15       1/30          1/60          1/125      1/250
    16        1/8         1/15          1/30          1/60        1/125
    22        1/4         1/8            1/15          1/30        1/60
    32        1/2         1/4            1/8            1/15        1/30
    45        1            1/2            1/4            1/8          1/15
    64        3            1               1/2            1/4          1/8
  100        8            4               2               1/2          1/4
  130        16          7               4               2             1/2
  160        30          11             6               3             1
  200        50          20             11             5             2
  250        90          35             20             8             4
  300      150          60             30           13             6


AY - Dördün

B = 40
      f /          ISO          ISO          ISO          ISO          ISO
                 (ASA)       (ASA)       (ASA)      (ASA)       (ASA)
                   32             64           100          200          400
      2         1/250       1/500       1/1000    1/2000         <<
      2.8      1/125       1/250       1/500      1/1000      1/2000
      4         1/60         1/125       1/250      1/500        1/1000
      5.6      1/30         1/60         1/125      1/250        1/500
      8         1/15         1/30         1/60        1/125        1/250
    11         1/8           1/15         1/30        1/60          1/125
    16         1/4            1/8           1/15        1/30          1/60
    22         1/2           1/4           1/8          1/15          1/30
    32         1              1/2           1/4          1/8            1/15
    45         3              1              1/2          1/4            1/8
    64         6              3              2             1/2            1/4
  100         20            8              5             2               1/2
  130         40            16            9             4               2
  160         70            30            15           6               3
  200         130          50            30           11             5
  250         235          90            50           20             8
  300          >>           150          80           30             13


AY - Dolunay

B = 200
      f /          ISO          ISO          ISO          ISO          ISO
                 (ASA)       (ASA)       (ASA)      (ASA)       (ASA)
                   32             64           100          200          400
     2        1/2000         <<             <<            <<           <<
     2.8     1/1000       1/2000    1/2000         <<           <<
     4        1/500         1/1000    1/1000      1/2000       <<
     5.6     1/250         1/500      1/500        1/1000    1/2000
     8        1/125         1/250      1/250        1/500      1/1000
   11        1/60           1/125      1/125        1/250      1/500
   16        1/30           1/60        1/60          1/125      1/250
   22        1/15           1/30        1/30          1/60        1/125
   32        1/8             1/15        1/15          1/30        1/60
   45        1/4             1/8          1/8            1/15        1/30
   64        1/2             1/4          1/4            1/8          1/15
 100        3                1             1/2            1/4          1/8
 130        5                2             1               1/2          1/4
 160        9                4             2               1/2          1/4
 200        15              6             4               2             1/2
 250        25              11           6                 3             1
 300        45              17          10              4             2


AY - Parçalı tutulma

Sadece penumbra çekimi için (aydınlık kısım)
B = 50
      f /           ISO          ISO          ISO           ISO           ISO
         (ASA)      (ASA)       (ASA)     (ASA)       (ASA)
                     32            64           100            200          400
      2          1/500     1/1000      1/1000        1/2000        <<
      2.8       1/250     1/500        1/500          1/1000    1/2000
      4          1/125     1/250        1/250          1/500      1/1000
      5.6       1/60       1/125        1/125          1/250      1/500
      8          1/30       1/60          1/60            1/125      1/250
    11          1/15       1/30          1/30            1/60        1/125
    16          1/8         1/15          1/15            1/30        1/60
    22          1/4         1/8            1/8              1/15        1/30
    32          1/2         1/4            1/4              1/8          1/15
    45          2            1/2            1/2              1/4          1/8
    64           5             2               1                 1/2          1/4
  100          15          6              4                  2            1/2
  130          30          12            7                  3            1
  160          50          20            12                5            2
  200          95          35            20                9            4
  250          175        70            35                15          6
  300          290        110          60                25          10


AY - göreceli olarak aydınlık tam tutulmalar

Farklı poz süreleri deneyin - bunlar sadece öneridir.
B = 0.05
       f /          ISO          ISO          ISO          ISO          ISO
                  (ASA)       (ASA)       (ASA)      (ASA)       (ASA)
                    32             64           100          200          400
       2            5               2               1            1/2            1/4
       2.8         11             5                3             1               1/2
       4            30             11             6            3               1
       5.6         70             25             15          6               3
       8            180           70             40          15             6
     11            >>             165           90          35             14
     16            >>              >>           255         100           40
     22            >>              >>            >>          235           90
     32            >>              >>            >>           >>           255
     45            >>              >>            >>           >>            >>
     64            >>              >>            >>           >>            >>
   100            >>              >>            >>           >>            >>
   130            >>              >>            >>           >>            >>
   160            >>              >>            >>           >>            >>
   200            >>              >>            >>           >>            >>
   250            >>              >>            >>           >>            >>
   300            >>              >>            >>           >>            >>


AY - parçalı tutuluma: umbra ve penumbra birlikte

Farklı poz süreleri deneyin - bunlar sadece öneridir.
B = 0.25
       f /           ISO          ISO          ISO          ISO          ISO
                    (ASA)      (ASA)      (ASA)       (ASA)       (ASA)
                      32            64          100           200          400
      2             1/2           1/4           1/8           1/15         1/30
      2.8          1              1/2           1/4           1/8           1/15
      4             4              2              1/2           1/4           1/8
      5.6          8              4              2              1/2           1/4
      8             20            9              5              2              1/2
    11             50            19            11            5              2
    16             135          50            30            12            5
    22              >>           125          65            25            11
    32              >>            >>           185          70            30
    45              >>             >>            >>          185          70
    64              >>             >>            >>          >>            185
  100              >>             >>            >>          >>            >>
  130              >>             >>            >>          >>            >>
  160              >>             >>            >>          >>            >>
  200              >>             >>            >>          >>            >>
  250              >>             >>            >>          >>            >>
  300              >>             >>            >>          >>            >>


AY - göreceli olarak koyu tam tutulma

Farklı poz süreleri deneyin - bunlar sadece öneridir.
B = 0.005
       f /          ISO          ISO          ISO          ISO          ISO
                  (ASA)       (ASA)      (ASA)       (ASA)       (ASA)
                    32             64           100          200          400
      2            95             35            20             9              4
      2.8         240           90            50             20            8
      4             _              245          135           50            20
      5.6          _               _               _             130          50
      8             _               _               _               _            135
    11              >>             >>            >>          >>            >>
    16              >>             >>            >>          >>            >>
    22              >>             >>            >>          >>            >>
    32              >>             >>            >>          >>            >>
    45              >>             >>            >>          >>            >>
    64              >>             >>            >>          >>            >>
  100              >>             >>            >>          >>            >>
  130              >>             >>            >>          >>            >>
  160              >>             >>            >>          >>            >>
  200              >>             >>            >>          >>            >>
  250              >>             >>            >>          >>            >>
  300              >>             >>            >>          >>            >>


GÜNEŞ - tam disk veya kısmi tutulma

Tam apertür Solar - Skreen filtre ile
B = 80
       f /          ISO          ISO          ISO          ISO          ISO
                  (ASA)       (ASA)      (ASA)       (ASA)       (ASA)
                     32             64           100          200          400
       2         1/500       1/1000      1/2000        <<            <<
       2.8      1/250       1/500        1/1000    1/2000         <<
       4         1/125       1/250        1/500      1/1000     1/2000
       5.6      1/60         1/125        1/250      1/500       1/1000
       8         1/30         1/60          1/125      1/250       1/500
     11         1/15         1/30          1/60        1/125       1/250
     16         1/8           1/15          1/30        1/60         1/125
     22         1/4           1/8            1/15        1/30         1/60
     32         1/2           1/4            1/8          1/15         1/30
     45         1              1/2            1/4          1/8           1/15
     64         3              1               1/2          1/4           1/8
   100         8                4               2             1/2           1/4
   130        16             7               4              2             1/2
   160        30            11              6              3             1
   200        50            20              11            5             2
   250        90            35              20            8             4
   300        150          60              30            13           6


GÜNEŞ - tam tutulma: iç korona (3 0 alan)

Filtresiz
B = 5
       f /          ISO          ISO          ISO          ISO          ISO
                  (ASA)       (ASA)      (ASA)     (ASA)     (ASA)
                     32             64           100          200          400
       2          1/30         1/60        1/125        1/250       1/500
       2.8       1/15         1/30        1/60          1/125       1/250
       4          1/8           1/15        1/30          1/60         1/125
       5.6       1/4           1/8          1/15          1/30         1/60
       8          1/2           1/4          1/8            1/15         1/30
     11          1              1/2          1/4            1/8           1/15
     16          3                1             1/2            1/4           1/8
     22          6              3             1               1/2           1/4
     32          15            6             4               2              1/2
     45          40            15           9               4              2
     64         100           40           20             9              4
   100          >>           130         70             30           11
   130          >>           265         145           55            20
   160          >>            >>          255          100           40
   200          >>             >>           >>          180           70
   250          >>             >>           >>           >>          130
   300          >>             >>           >>           >>          210


GÜNEŞ - tam tutulma: patlamalar

Filtresiz
B = 50
       f /          ISO          ISO          ISO          ISO          ISO
                  (ASA)       (ASA)      (ASA)      (ASA)     (ASA)
                    32             64           100          200          400
      2         1/500       1/1000     1/1000    1/2000          >>
      2.8      1/250       1/500       1/500      1/1000      1/2000
      4         1/125       1/250       1/250      1/500        1/1000
      5.6      1/60         1/125       1/125      1/250        1/500
      8         1/30         1/60         1/60        1/125        1/250
    11         1/15         1/30         1/30        1/60          1/125
    16         1/8           1/15         1/15        1/30          1/60
    22         1/4           1/8           1/8          1/15          1/30
    32         1/2           1/4           1/4          1/8            1/15
    45         2              1/2           1/2          1/4            1/8
    64         5              2              1             1/2            1/4
  100         15            6              4             2                1/2
  130         30           12             7             3                1
  160         50           20             12           5                2
  200         95           35             20           9                4
  250         175         70             35          15               6
  300         290         110           60           25              10


GÜNEŞ - tam tutulma: dış korona (10 0  alan)

Filtresiz
B = 1
       f /          ISO          ISO          ISO          ISO          ISO
                  (ASA)       (ASA)      (ASA)       (ASA)       (ASA)
                     32             64           100          200          400
       2           1/8           1/15        1/30          1/60        1/125
       4           1/2           1/4          1/8            1/15        1/30
       5.6        1              1/2          1/4             1/8          1/15
       8           4              2             1/2             1/4         1/8
     11           8              3             2                1/2         1/4
     16           20              9             5                2            1/2
     22           50            19           11              5             2
     32           135          50           30              12           5
     45            >>           130         70              30          11
     64            >>            >>          185            70          30
   100            >>            >>           >>             245        95
   130            >>            >>           >>            >>          195
   160            >>            >>           >>            >>          >>
   200            >>            >>           >>            >>          >>
   250            >>            >>           >>            >>          >>
   300            >>            >>           >>            >>          >>


MERCURY veya MARS

B = 60
       f /          ISO          ISO          ISO          ISO          ISO
                  (ASA)       (ASA)      (ASA)       (ASA)       (ASA)
                     32             64           100          200          400
      2          1/500       1/1000    1/2000         <<            <<
      2.8       1/250       1/500      1/1000      1/2000        <<
      4          1/125       1/250      1/500        1/1000     1/2000
      5.6       1/60         1/125      1/250        1/500       1/1000
      8          1/30         1/60        1/125        1/250       1/500
    11          1/15         1/30        1/60          1/125       1/250
    16          1/8           1/15        1/30          1/60         1/125
    22          1/4           1/8          1/15          1/30         1/60
    32          1/2           1/4          1/8            1/15         1/30
    45          2              1/2          1/4            1/8           1/15
    64          4              2             1/2            1/4           1/8
  100          12            5             3               1              1/2
  130          25            10           6               2              1
  160          40            16           9               4              2
  200          75            30           16             7              3
  250          135          55           30             12            5
  300          225          85           50             19            8


VENUS

B = 400
       f /          ISO          ISO          ISO          ISO          ISO
                  (ASA)       (ASA)      (ASA)       (ASA)       (ASA)
                     32             64           100          200          400
       2           <<             <<            <<            <<            <<
       2.8     1/2000         <<            <<            <<            <<
       4        1/1000      1/2000     1/2000        <<            <<
       5.6     1/500        1/1000     1/1000     1/2000        <<
       8        1/250        1/500       1/500       1/1000    1/2000
     11        1/125        1/250       1/250       1/500      1/1000
     16        1/60          1/125       1/125       1/250      1/500
     22        1/30          1/60         1/60         1/125      1/250
     32        1/15          1/30         1/30         1/60        1/125
     45        1/8            1/15         1/15         1/30        1/60
     64        1/4            1/8           1/8           1/15        1/30
   100        1               1/2           1/4           1/8          1/15
   130        2               1/2           1/2           1/4          1/8
   160        4               2              1/2           1/4          1/8
   200        6               3              2              1/2          1/4
   250        11             5              3              1             1/2
   300        17             7              4              2             1/2


JUPITER

B = 30
       f /          ISO          ISO          ISO          ISO          ISO
                  (ASA)       (ASA)      (ASA)       (ASA)       (ASA)
                     32             64           100          200          400
      2          1/250       1/500      1/1000      1/2000        <<
      2.8       1/125       1/250      1/500        1/1000     1/2000
      4          1/60         1/125      1/250        1/500       1/1000
      5.6       1/30         1/60        1/125        1/250       1/500
      8          1/15         1/30        1/60          1/125       1/250
    11          1/8           1/15        1/30          1/60         1/125
    16          1/4           1/8          1/15          1/30         1/60
    22          1/2           1/4          1/8            1/15         1/30
    32          2              1/2          1/4            1/8           1/15
    45          4              2             1/2            1/4           1/8
    64          9              4             2               1/2           1/4
  100          30            12           7               3              1
  130          60            25           13             6              2
  160          105          40           20             9              4
  200          190          75           40             16            7
  250           >>           135         75             30            12
  300           >>           225         120           50            19


SATURN

B = 10
       f /          ISO          ISO          ISO          ISO          ISO
                  (ASA)       (ASA)      (ASA)       (ASA)       (ASA)
                     32             64           100          200          400
      2           1/60         1/125      1/250        1/500      1/1000
      2.8        1/30         1/60        1/125        1/250      1/500
      4           1/15         1/30        1/60          1/125      1/250
      5.6        1/8           1/15        1/30          1/60        1/125
      8           1/4           1/8          1/15          1/30        1/60
    11           1/2           1/4          1/8            1/15        1/30
    16           1              1/2          1/4            1/8          1/15
    22           3              1             1/2            1/4          1/8
    32           6              3              2              1/2          1/4
    45           15            6              4              2             1/2
    64           40            15            9              4              2
  100           130          50            30            11            5
  130           265          100          55            20            9
  160            >>           180         100           40           15
  200            >>            >>          180           70           30
  250            >>            >>           >>            130         50
  300            >>            >>           >>            210         80