Karabatak Reis'in Anılarından


Türklerin Ekinlik Adasına yerleşmesi:

Yunanistan’a Türklerin girmesinin sorunlu olduğu nüfus mübadelesinden önceki yıllarda Atatürk Yunanistan’a bir elçi yollamak ister. Ama o bölgenin sorunlu olmasından dolayı gidecek elçinin cesur ve gözü kara olması gerekmektedir. Karabatak reisin (Mehmet Kemiksiz) namını duyan Atatürk, o bölgedeki hakla iletilecek bir çuval mektupla birlikte Karabatak kaptanı bu iş ile görevlendirir.

Karabatak reis Yunanistan’a varır. Elinde izin olmasına rağmen Yunanlılar tarafından kötü karşılanır. Başlangıçta barınma ve yiyecek gibi temel ihtiyaçlarının bile doğru dürüst karşılanmasına izin verilmez. Giden mektupları görenler yardım ederler ve kaptan bayağı eziyetten sonar Türkiye’ye döner.

Tekrar Atatürk huzuruna çağırır. Başarısından dolayı Marmara ocaklardan yer vermeye kalkar. Fakat kaptan o zamanki adıyla Kutali olan Ekinlik adasından bir yer ister. O zamanlar Ekinlik adası Rumlar tarafından terk edilmiş ve korsanlar tarafından yağmalanmış durumdadır. Atatürk’te adanın tamamını al der. Karabatak reis” Ben tüm adayı ne yapayım” der. Atatürk “Onu da ben mi düşüneceğim, al arkadaşlarını git adaya yerleş işte” diyerek adayı hediye eder.

Adaya ilk gelenler Karabatak reis (Mehmet Kemiksiz), Uzun ağa ve Kalın ağa lakaplı iki kişi (adları hatırlanmıyor), Döl ağa (İsmail Tutucu), Hasan ağa (Hasan Göçen) ve Moriler’dir (Mehmet Kip). Daha sonra Tiryakiler, Cemil ağa (Tamanlar), Emin ağa, Ahcı dayı (Arif Kotman) ve İsmet Ahmet (Sargınlar) adaya gelir. Karabatak kaptan her gidişinde adaya birkaç kişi getirip yerleştirir. Kalın ağa ve uzun ağa daha sonra adayı terk eder.